NOWALIJKA producent sałat i ziół oraz dań gotowych

Polityka firmy Nowalijka

Firma FH Nowalijka Piotr Wychowałek jako nadrzędną podstawę podczas prowadzenia swojej działalności stosuje zasadę etycznego życia i kształtowania właściwej kultury.

W szczególności kultury pracy wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Firmą a jej otoczeniem.

Promujemy wartości: sumienności, pracowitości, uczciwości, rzetelności w wykonywaniu obowiązków, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc.

Przyświeca nam wspólny cel tj. utrzymanie standardu i jakości, dobrej reputacji oraz dobrego imienia Firmy z korzyścią dla wszystkich.

NOWALIJKA

Dokumenty do pobrania

Przygotowane, gotowe druki znajdziesz tutaj
 
 
Image
Image
Image
Image
© 2020 Nowalijka, All Right Reserved