fbpx
loading loading loading

BEDRIJFSBELEID

WIJ WORDEN GELEID DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJKE DOEL OM DE STANDAARD EN DE KWALITEIT, DE GOEDE REPUTATIE EN DE GOEDE NAAM VAN HET BEDRIJF TEN VOORDELE VAN IEDEREEN TE HANDHAVEN.

De onderneming FH Nowalijka

De onderneming FH Nowalijka Piotr Wychowałek hanteert het principe van ethisch leven en de vorming van een juiste cultuur als de allesoverheersende basis bij de bedrijfsvoering. In het bijzonder de werkcultuur binnen de Vennootschap en tussen de Vennootschap en haar omgeving.
Wij bevorderen de waarden nauwgezetheid, ijver, eerlijkheid, betrouwbaarheid bij de uitvoering van taken, het opbouwen en behouden van vertrouwen tussen collega's, alsmede respect, begrip en bijstand.

BEDRIJFSBELEID DOCUMENTEN AFDRUKKEN