fbpx
loading loading loading

Praca u nas

Przyświeca nam wspólny cel tj. utrzymanie standardu i jakości, dobrej reputacji oraz dobrego imienia firmy z korzyścią dla wszystkich

Firma FH Nowalijka

Firma FH Nowalijka Piotr Wychowałek jako nadrzędną podstawę podczas prowadzenia swojej działalności stosuje zasadę etycznego życia i kształtowania właściwej kultury. W szczególności kultury pracy wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Firmą a jej otoczeniem.
Promujemy wartości: sumienności, pracowitości, uczciwości, rzetelności w wykonywaniu obowiązków, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc.

Polityka Firmy Dokumenty do wydruku